Onze blog over het recht 


De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 ten aanzien van de oproepkrachten

Zoals bekend staat er een grote aanpassing van het Nederlands arbeidsrecht voor de deur. Het betreft de aanpassing Wet Arbeidsmarkt in Balans, kortweg: “WAB” genoemd. De ingangsdatum zal zijn: 1 januari 2020 en daarbij is het belangrijk te vermelden dat de regelgeving meteen van kracht is.


Nieuwe ontslaggrond door komst WAB per 1 januari 2020

In eerdere blogs hebben we aangegeven dat we u op de hoogte zullen stellen van de wijzigingen die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich brengt. We publiceerden eerder al blogs over de veranderingen ten aanzien van de transitievergoeding, de ketenregeling en de verhoging van de WW-premie voor flexibele arbeid als gevolg van de WAB. 


De Wet Arbeidsmarkt in Balans, en de verhoging van de WW-premie voor flexibele arbeid.

Per 1 januari 2020 zullen door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) diverse arbeidsrechtelijke wijzigingen worden doorgevoerd: waaronder de regelingen die betrekking hebben op de WW-premies. Reden voor de Regering om ook hier wijzigingen in door te voeren, is dat zij het verschil in de kosten tussen flexible- en vaste contracten wil verkleinen en daarmee vaste arbeidsovereenkomsten aantrekkelijker wil maken.


De ketenregeling onder de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans

De ketenregeling onder de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat verandert er in 2020? Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht op een aantal punten. Vandaag: de ketenregeling (N.B.: Ik bespreek hier alleen hetgeen volgens het Burgerlijk Wetboek geldt; op een aantal aspecten kan hiervan worden afgeweken bij CAO). 

Onze visie

We duiken in het probleem of de zaak en denken te allen tijde mee over de best mogelijke oplossing | De relatie met onze cliënten is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen | We zijn zakelijk in wat we willen bereiken, maar menselijk in onze aanpak